0202 012

 ออกค่ายอาสาพัฒนาชุมชน

 แข่งทักษะวิชาการ

007 002 006

กิจกรรมทำบุญตักบาตร

 กิจกรรมรำถวายพ่อ

 กิจกรรมกีฬาสี

 005  004  001

 กิจกรรมรับน้อง

 กิจกรรมไหว้ครู

 กิจกรรมซ้อมรำ