-กำหนดสอบกลางภาค ปีการศึกษา 1/2560 คลิกเพื่อดูราลละเอียด
-กำหนดการเปิดภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2560 คลิดเพื่อดูรายละเอียด

– ตารางเรียน รีเกรด ( Regrad ) ดาวน์โหลดตารางเรียนคลิก

– ตารางเรียนภาค Summer ปีการศึกษา 3/2559 ดาวโหลดตารางเรียนคลิก

-รายละเอียดพิธีซ้อมรับปริญญาบัตรและวุฒิบัตร วันที่ 30 มีนาคม 2560 คลิก เอกสารฉบับที่1 เอกสารฉับที่2

รายวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียนเพื่อรีเกรด ปีการศึกษา 3/2559 ดาวน์โหลดไฟล์คลิก

summer

 กำหนดการ สอบปลายภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 

– ภาคปกติ สอบวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2560 Download ตารางสอบ
– ภาคเสาร์-อาทิตย์ สอบวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2560Download ตารางสอบ

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………