วิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับการรับรองมาตราฐานและประเมินคุณภาพการศึกษารอบสาม
(พ.ศ. 2554-2558)

เว็บไชต์ที่เกี่ยวข้อง

+ อ่านข่าวทั้งหมด คลิกที่นี่ !
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ