PREMIUM EDUCATION : www.umt.ac.th    |    www.polytechnic.ac.th    |    www.polytech.ac.th

 

 

เปิดรับสมัครอาจารย์ 2 ตำแหน่ง   |    ปีการศึกษา 2557

เปิดรับสมัคร อาจารย์จำนวน 2 ตำแหน่ง สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายบุคคล อาจารย์นันทนัช ลาหนองแคน หรือสามารถโทรสอบถามได้ที่ 045-311737 และสามารถสมัครได้ที่วิทยาลัยด้วยตัวท่านเอง ตามที่ประกาศดังต่อไปนี้

  • อาจารย์ประจำภาควิชาช่างไฟฟ้ากำลัง จำนวน 1 ตำแหน่ง
  • อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตำแหน่ง

 

 

 

สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 |    ปีการศึกษา 2557

กำหนดการวันสอบกลางภาค ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  |    ปีการศึกษา 2557

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ "วันที่ 8 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมฟองจันทร์ ตึก The President

กำหนดการวันแม่แห่งชาติ / ประมวลภาพกิจกรรม


  กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา  |    ปีการศึกษา 2557

วิทยาลัยร่วมขบวนนางรำ ประเพณีแห่เข้าพรรษา "วันที่ 12 กรกฎาคม 2557 ณ ทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

ภาพกิจกรรมวันงาน

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

1. งานประกันคุณภาพของวิทยาลัย


2. ลงทะเบียน Summer และ Regrade ปีการศึกษา 3/2556

กำหนดการเปิดรับการลงทะเบียน Summer และ Regrade เทอม 3/2556 สำหรับนักเรียน นักศึกษา [ภายในวันที่ 3-25 มีนาคม 2557]

ดาวน์โหลดการลงทะเบียน

ข่าววิชาการ/ดาว์โหลดไฟล์