%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99

กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษา 2560

นักศึกษาภาคปกติ

 นักเรียน-นักศึกษาเก่า ทุกระดับชั้นปี

              กำหนดปฐมนิเทศ วันจันทร์ ที่ 15 พฤษภาคม 2560

              กำหนดเปิดเรียน วันอังคาร ที่ 16 พฤษภาคม 2560

นักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช.1 ,ปวส.1, ปวส.60
             กำหนดปฐมนิเทศวันเสาร์ ที่ 3 มิถุนายน 2560
             กำหนดเปิดเรียนวันจันทร์ ที่ 5 มิถุนายน 2560