จบไม่จบเช็คได้ด้วยตนเอง เราสามารถตรวจเช็คใบวุฒิการศึกษาของเราก่อนรับจากวิทยาลัย..เพื่อความถูกต้อง โดยขั้นแรกเข้าไปเช็คผลการเรียนของตัวนักศึกษาเองได้ที่เว็บ http://regis.umt.ac.th/ จากนั้นเข้ามาติดต่อที่วิทยาลัยฯ ตามวันเวลาราชการ 08.30น – 16.30 น. ตัวอย่างใบประกาศ และใบทรานสคิปที่ถูกต้องของทางวิทยาลัยฯ หากเอกสารเกิดความชำรุดเสีย ต้องการเอกสารใบใหม่ ท่านต้องดำเนินการแจ้งความแล้วนำใบแจ้งความมาติดต่อที่วิทยาลัยฯได้ทันที

ตัวอย่างใบประกาศ98659

ตัวอย่างทรานสคิป

874548