23172724_1707154769325783_2426274111692651240_n

 

วันที่ 4-5 พ.ย. 60 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น และวิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะจัดงานออกบูธ เพื่อให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเรียนและการศึกษาต่อ รวมถึงเปิดรับสมัครน้องๆ ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในสถาบันของเรา ตั้งแต่ระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี บริเวณร้าน 3U SHOP สุนีย์ทาวเวอร์ ชั้น 2 และ Central Plaza Ubonratchathani ชั้น1
สมัครเรียนวันนี้
แจกฟรี เสื้อนักเตะ 2017 จำนวน 1 ตัว!รายละเอียดการรับสมัคร
หลักสูตรปริญญาตรี :https://www.facebook.com/umtpoly/posts/1689824147725512
หลักสูตร ปวช. และ ปวส. :https://www.facebook.com/polyubon/posts/1238900829547922